Wieloletni program IBM “People for Smarter Cities” to jeden z przykładów na to, jak korporacje badają, oswajają i przygotowują rozwiązania ułatwające adaptację w przyszłości. Ponieważ w dyskusji na temat ulepszania miast nie może zabraknąć głosu tych, dla których są one życiową przestrzenią, IBM prowadzi równolegle działania nagłaśniające inicjatywę.

We współpracy z francuskim oddziałem agencji reklamowej Ogilvy powstała reklama outdoorowa, która wpisuje się w filozofię programu: nie tylko informuje, ale też okazuje się pożyteczna w niespodziewanych kontekstach.

Strona programu.