Ponad zawodami, ponad podziałami: brak motywacji, zachwiana wiara we własne pomysły, zdolności i siebie w ogóle. Brak pomysłu na całościową strategię i na pierwszy krok. Momenty zawodowego załamania – czasami pokrywają się z załamaniem pogody, czasami niestety nie. Palacze idą wychodzą zapalić, obgryzacze obgryzają paznokcie, pożeracze otwierają lodówkę. Tymczasem Ira Glass wie, co należy zrobić.

via niezawodna Maria Popova / Brain Pickings